Polityka prywatności - Diagnostyka Tarnów

Sprawdź wyniki

Diagnostyka Tarnów

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.diagnostyka.tarnow.pl jest spółka Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 33-100 Tarnów, ul. Mostowa 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieście w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007832, NIP: 945-15-32-532, Regon: 357772335, Kapitał zakładowy: 165 000,00 zł.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w niezbędnym minimum i ich zachowaniu w następujący sposób:
3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ?ciasteczka?).
4. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu www.diag.pl
5. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Strona www.diagnostyka.tarnow.pl jak i jej zawartość, w postaci tekstów, grafiki, jak i animacji, są chronione prawami autorskimi.
7. Dystrybucja i rozpowszechnianie zawartych na stronie materiałów w całości w jakiejkolwiek formie jest zabroniona.
8. Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio
spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści strony www.diagnostyka.tarnow.pl.
9. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie
www.diagnostyka.tarnow.pl w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

II. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

III. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem
polepszenia jakości korzystanie ze stron internetowych Serwisu
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
o czas nadejścia zapytania,
o czas wysłania odpowiedzi,
o nazwę stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) ? w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
o informacje o przeglądarce użytkownika,
o Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Administrator danych
2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Operator Serwisu;
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
4. Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Bochenek, z którym można kontaktować się w sprawie ochrony danych pisząc na inspektor@diagnostyka,tarnow.pl
5. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników:
a) za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
b) za pośrednictwem cookies (identyfikacja przeglądarki lub urządzenia osoby
odwiedzającej Serwis z jakich informacji Użytkownik korzysta oraz Logi serwera).
6. Dane osobowe Użytkowników:
? są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie
? są wymagane do przesłania odpowiedzi i będą przetwarzane przez okres niezbędny do
udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane;
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Operatora Serwisu dla celów statystycznych, archiwizacyjnych.
8. Pliki cookies będą przechowywane do czasu zmiany ustawień na przeglądarce w tym ich usunięcia przez Użytkownika.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oprogramowania wykorzystywanego przez Serwis oraz podmiot świadczący usługi hostingowe.
11. Nie zamierzamy przekazywać danych do Państwa trzeciego oraz nie zamierzamy wykorzystywać danych do celów związanych z profilowaniem Użytkowników.
12. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

VI. Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Nasza specjalność

Pakiety badań laboratoryjnych

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowanymi pakietami, które dostosowaliśmy do potrzeb naszych Pacjentów.