18. Pakiet badań PRZED ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM - Diagnostyka Tarnów

Sprawdź wyniki

18. Pakiet badań PRZED ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM

177,00 

Numer badania: 30180

W PAKIETACH OSZCZĘDZASZ  DO 15 %

Pakiet zawiera kompleksowy zestaw badań, które powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicznym. Badania wykonywane w tym Pakiecie pozwalają na ocenę ogólnego stanu organizmu oraz odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu krzepnięcia, układu krążenia, pracy serca i nerek. Badania wykonywane w tym panelu służą również do rozpoznawania zakażenia lub odporności na zakażenie wirusem zapalenia wątroby

typu B i C.

Pakiet badań PRZED ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM obejmuje:

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi: czerwonych, białych i płytek. Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Wykonanie tego badania przed zabiegiem jest istotne dla wykluczenia zaburzeń, które stanowią przeciwwskazanie do wykonywania zabiegu w szybkim terminie. Porównanie wyniku badania przed zabiegiem – do wyniku po zabiegu, jest bardzo ważne np. dla oceny niebezpieczeństwa nadmiernego krwawienia w trakcie i po zabiegu.

Grupa krwi

badanie wymagane przed zabiegiem, niezastąpione w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność szybkiego przetoczenia krwi.

APTT, PT

najważniejsze badania zaburzeń krzepnięcia krwi objawiających się przedłużonym krwawieniem, w następstwie których mogą pojawić się powikłania krwotoczne w trakcie i po zabiegu.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej niezwykle istotnych w czasie wykonywania operacji. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca oraz powikłania w trakcie znieczulenia.

HBs przeciwciała (anty-HBs)

badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw żółtaczce typu B, a u osób nie szczepionych wskazuje na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki.

HCV przeciwciała (anty-HCV)

badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Jeżeli przed zabiegiem wynik tego badania jest ujemny, a po zabiegu – dodatni, to do zakażenia mogło dojść podczas operacji.

Nasza specjalność

Pakiety badań laboratoryjnych

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowanymi pakietami, które dostosowaliśmy do potrzeb naszych Pacjentów.