Praca / Kariera - Diagnostyka Tarnów

Sprawdź wyniki

BadaMYsię

Profilaktyka 40 PLUS

W ramach programu "Profilaktyka 40 PLUS" badania diagnostyczne będą realizowane w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Seminogram

Badanie Nasienia

Seminogram jest podstawowym badaniem sprawdzającym płodność mężczyzn. 

Solidarni z Ukrainą

 

Bezpłatne badania laboratoryjne dla osób, które w wyniku agresji Rosji na Ukrainę szukają schronienia w Polsce

Diagnostyka Tarnów

Praca / Kariera

Poniżej Znajdziesz oferty stanowisk, na które prowadzimy nabór.

Diagnosta Laboratoryjny - Tarnów

Miejsce pracy: Tarnów

 

Od Kandydatów oczekujemy:

  • Aktualnego prawa wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
  • Doskonałej organizacji pracy i chęci ciągłego rozwoju zawodowego
  • Komunikatywności i umiejętności współdziałania

Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (możliwy też kontrakt lub umowa zlecenie)

Nasi pracownicy na co dzień:

  • pracują w laboratoriach z najnowszą technologią,
  • korzystają ze zniżek na badania laboratoryjne,

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres

praca@diagnostyka.tarnow.pl

 

Położna / Pielęgniarka / Ratownik Medyczny - Tarnów

DIAGNOSTYKA TARNÓW Medyczne Centrum Laboratoryjne  Sp. z o.o. 

poszukuje do swojego zespołu wykwalifikowaną położną / pielęgniarkę / ratownika medycznego

miejsce pracy: Tarnów

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe,
– aktualne prawo do wykonywania zawodu,
– doświadczenie w pobieraniu materiału do badań analitycznych

 

 Mile widziane:

– doświadczenie na podobnym stanowisku,

 

Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia

dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres

praca@diagnostyka.tarnow.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o umieszczeniu w Pani/Pana aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą przy ul. Mostowej nr 4a, 33-100 Tarnów) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody, kontaktując się pod adresem : biuro@diagnostyka.tarnow.pl. Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), były przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i zostałem poinformowany o tym, że ich oddanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne wyrażam zgodę na przetwarzanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunku), a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Moje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą być także przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o. o. rekrutacji. W tym celu moje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o. o., polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Mam prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia podanych danych (na których przeniesienie wyraziłam/em zgodę) do innego administratora danych. Mam także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Moje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od dnia zgłoszenia rekrutacyjnego, a  gdy wyraziłem również zgodę na udział w przyszłych rekrutacja przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia rekrutacyjnego.

Jeżeli chciałaby Pani/Pan brać udział również w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o. o. prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji

Zgadzam się na przetwarzanie przez Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą przy ul. Mostowej nr 4a, 33-100 Tarnów) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o. o.

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Diagnostyka – Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa nr 4a, 33-100 Tarnów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego FORMULARZ KONTAKTOWY zakładka Dane osobowe. Podanie danych osobowych jest niezbędne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia Pani/Panu dalsze ubieganie się o zatrudnienie. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone w celu utrzymania i serwisu systemu informatycznego, w którym będą przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie Pani/Pana dane zostaną usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych.

Nasza specjalność

Pakiety badań laboratoryjnych

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowanymi pakietami, które dostosowaliśmy do potrzeb naszych Pacjentów.